Loading...

Preambula

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą.

Kalendarz spotkan

Wydarzenia, aktualnosci i dokumenty

Kontakt - rejon Østlandet

Grupa AA "Od nowa"
Spotkania odbywaja sie w kazda niedziele o godzinie 19
Telefon
+47 46 360 350
Adres
Engene 10,
3015 Drammen
Grupa AA "24"
Spotkania odbywaja sie w kazda niedziele o godzinie 9.30
Telefon
Adres
Lilletorget 1
0184 Oslo
Grupa AA "Tylko Dziś"
Spotkania odbywaja sie w kazdy czwartek o godzinie 19
Telefon
Adres
Lilletorget 1
0184 Oslo
Grupa AA "Trzeźwość"
Spotkania odbywaja sie w kazdy piatek o godzinie 19
Telefon
Adres
Liletorget 1
0184 Oslo
Grupa AA Lillestrøm
Spotkania odbywaja sie w kazdy wtorek o godzinie 19.00
Telefon
+47 46360350
Adres
Romeriksgata 1
2003 Lillestrøm
Grupa AA "Po drodze"
Spotkania odbywaja sie w kazda srode o godzinie 19.00
Telefon
Adres
Sandviksveien 26
1363 Høvik
Grupa AA "Jessheim"
Spotkania odbywaja sie w kazdy czwartek o godzinie 18.30 - 19.30
Telefon
Adres
Holenbruta
Jessheim

Kontakt - rejon VestlandetGrupa Bergen AA - Niedziela
Spotkania odbywaja sie w kazda niedziele o godzinie 10,
Spotkania otwarte w ostatnia niedziele miesiaca.
Telefon
+47 462 36 780
Adres
Strandgaten 80, (Siedziba firmy Prolar)
5004 Bergen
Grupa Bergen AA - Sroda
Spotkania odbywaja sie w kazda srode o godzinie 18,
Telefon
Adres
Nygårdsgaten 3, (salka obok kościoła Świętego Piotra)
5015 Bergen
Grupa AA „Wiara, Nadzieja, Miłość"
Spotkania odbywaja sie w kazdy wtorek 18.30-19.30 o kazda sobote o godzinie 19.00-20.00
Telefon
+47 939 600 90
Adres
Møllegata 37,
Stavanger
Grupa AA „Szosty Zmysl"
Spotkania odbywaja sie w kazda sobote o godzinie 17.00
Telefon
+47 968 751 83
Adres
Karmsundgata
Haugesund
Grupa AA „Kotwica"
Spotkania odbywaja sie w kazdy czwartek o godzinie 18.00
Telefon
96807544
Adres
Aasræthervegen 4
6006 Ålesund
Grupa AA "Sola"
Spotkania odbywaja sie w kazdy piatek o godzinie 18.00-20.00
Telefon
Adres
Soltunvegen 6
4050 Sola

Kontakt - rejon Sørlandet

Grupa AA "Pogoda Ducha"
Spotkania odbywaja sie w kazdy poniedzialek o godzinie 19
Telefon
Adres
Torridalsveien 21A,
4630 Kristiansand

Kontakt - Dania

Grupa AA "12 krokow"
Spotkania odbywaja sie w kazdy wtorek o godzinie 17.00 - 18.30
Pierwszy wtorek miting otwarty, kolejne wtorki miesiaca to mitingi zamkniete.
Telefon
Adres
Jagtvej 183,
2100 København, Dania
Jesli chcesz abysmy dodali Twoja grupe AA z Norwegii do tej strony, skontaktuj sie z nami: aanorwegia@gmail.com

12 krokow

Krok 1

Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec alkoholu - że przestaliśmy kierować własnym życiem.

Krok 2

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok 3

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

Krok 4

Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

Krok 5

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów..

Krok 6

Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od tych wszystkich wad charakteru.

Krok 7

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok 8

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok 9

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok 10

Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok 11

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok 12

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą.

12 tradycji

Tradycja 1

Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.

Tradycja 2

Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą.

Tradycja 3

Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

Tradycja 4

Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

Tradycja 5

Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Tradycja 6

Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu.

Tradycja 7

Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.

Tradycja 8

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

Tradycja 9

AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.

Tradycja 10

Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja 11

Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

Tradycja 12

Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.
Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą.

Ulotka dla pracodawcow

„Nie jestem w stanie już dłużej tolerować Twojego pijaństwa.”
„Jesteś takim dobrym pracownikiem, jak jesteś trzeźwy.”
„Niestety, musze Cię zwolnić.”
„Dawałem Ci tak wiele szans, niestety na próżno.”
„Nie mogę zrozumieć, co z Tobą jest nie tak.”
„Jesteś zagrożeniem i dla siebie, i dla funkcjonowania mojej firmy.”
„Musimy się pożegnać.”
„Nie wiem, w jaki sposób mogę Ci pomóc.”


Niemal każdy pracodawca mógłby podpisać się pod tymi zdaniami. Tak dużo zdolnych, pracowitych i wartościowych ludzi straciło pracę z powodu picia alkoholu w miejscu zatrudnienia lub nieobecności w pracy, niewywiązywania się ze swoich zadań czy niedotrzymywania ważnych terminów. Bezpośrednie powody mogą być różne, ale wszystkie mają jeden mianownik – alkohol. Wielu z Was, pracodawców, pewnie zastanawiało się nad tym, czy i jak można pomóc pracownikom dotkniętym chorobą alkoholową. Czy poza zwolnieniem z pracy, często dyscyplinarnym, jest jakieś inne wyjście?

Ta ulotka skierowana jest do osób, które zadają sobie to pytanie. Alkoholizm jest chorobą „demokratyczną” (opisaną w klasyfikacji ICD-10 opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, w Polsce obowiązującej od roku 1996), ponieważ może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy zawodu. Niszczy wszystko, co ma wartość w ludzkim życiu. Odbiera godność, rujnuje życie rodzinne i zawodowe, a w wielu przypadkach doprowadza do śmierci. Ale istnieje rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą przestać pić.

Czy słyszeli Państwo o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików?

Tysiące ludzi w Polsce, a setki tysięcy na całym świecie, uzyskało pomoc we Wspólnocie AA i rozwiązało swój problem z piciem. W rezultacie na nowo stali się dobrymi, odpowiedzialnymi pracownikami, bardzo cenionymi w miejscu pracy. Nierzadko w tych samych firmach, z których zostali wcześniej zwolnieni.

W ulotce tej przedstawiamy podstawowe informacje o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Przekażemy również kilka sugestii, opartych na doświadczeniach innych pracodawców, w jaki sposób można postępować z osobami, którym chcielibyście Państwo pomóc.

Jak powstała, jak działa i czym się zajmuje Wspólnota AA ?

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w Stanach Zjednoczonych w roku 1935. Zapoczątkowało ją spotkanie dwóch ludzi: Billa Wilsona, maklera giełdowego z Nowego Jorku i Boba Smitha, chirurga z Ohio. Odkryli, że rozmowa i wspólna wymiana doświadczeń pomaga im zachować trzeźwość. Zaczęli szukać innych uzależnionych, którym mogliby pomóc, i tak krąg trzeźwych alkoholików zaczął się powiększać. W latach 40. ubiegłego wieku idea AA wyszła poza Stany Zjednoczone. Grupy AA zaczęły funkcjonować w Europie, a z czasem na wszystkich kontynentach. W Polsce pierwsza grupa Anonimowych Alkoholików powstała w 1974 roku, w Poznaniu.

Dziś w Polsce działa około 2700 grup AA. Kilkadziesiąt tysięcy osób uzyskało trwałą trzeźwość i stało się na nowo pożytecznymi, szczęśliwymi ludźmi oraz dobrymi pracownikami. Wielu z nich odzyskało rodziny i dziś są gotowi pomagać tym, którzy mają takie same problemy. Mimo rozwoju Wspólnoty, idea, która leżała u podstaw jej założenia pozostała niezmienna: jeden trzeźwy alkoholik dzieli się swoim doświadczeniem, dając siłę i wsparcie drugiemu.

Cóż więc robić?

„To naturalne, że jeśli masz do czynienia z alkoholikiem, to mogą cię drażnić jego słabość, głupota i nieodpowiedzialność. Nawet wtedy, gdy lepiej rozumiesz tę chorobę, takie uczucie może się wciąż w tobie pojawiać. Przyjrzenie się bliżej alkoholikowi pracującemu w twojej firmie często okazuje się pouczające. Czyż nie jest on zwykle błyskotliwy, bystry, pełen wyobraźni i dający się lubić? Gdy jest trzeźwy, czyż nie ma smykałki do pracy i czy nie pracuje ciężko? Gdyby nie pił, czy nie warto byłoby zatrzymać go właśnie dla tych zalet? Czy powinien być traktowany tak samo jak inni chorzy pracownicy? Czy warto go ratować? Jeśli zdecydujesz, że tak – z pobudek ludzkich, zawodowych lub jednych i drugich – to możesz uznać za przydatne następujące sugestie.”

„Niektórzy, widząc twoją chęć zrozumienia i pomocy, mogą nadużywać twojej dobroci. Jeśli jesteś pewny, że twój pracownik nie chce przestać pić, zwolnij go z pracy. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Trzymając go w firmie, wcale nie wyświadczasz mu przysługi. Wyrzucenie takiej osoby z pracy może okazać się dla niej błogosławieństwem. To może być właśnie ten wstrząs, którego potrzebuje.”

„Są jednak ludzie, którzy chcą przestać pić, i dla nich warto się potrudzić. Twoja wyrozumiałość w stosunku do nich zaprocentuje w przyszłości. Może znasz takiego człowieka. Chce przestać pić, a Ty chcesz mu pomóc, choćby tylko dla dobra firmy. Teraz już wiesz więcej o alkoholizmie. Rozumiesz, że ten człowiek jest psychicznie i fizycznie chory. Skłonny jesteś przymknąć oko na jego poprzednie wyskoki. Przypuśćmy, że podejdziesz do niego w następujący sposób: Powiedz, że wiesz o jego piciu i że musi z tym skończyć. Możesz dodać, że doceniasz jego zdolności i chciałbyś go zatrzymać, ale nie możesz tego zrobić, jeśli dalej będzie pił. Na tym etapie zdecydowana postawa pomogła wielu z nas.”

„Nie należy poświęcać pracownikowi, który jest alkoholikiem zbyt wiele czasu i uwagi. Nie powinien być faworyzowany. Człowiek, który naprawdę wraca do zdrowia, nawet nie będzie chciał być traktowany w taki sposób. Nie będzie się narzucał. Jest daleki od tego. Będzie pracował jak szalony i dziękował ci do grobowej deski.”

„Jestem obecnie właścicielem małego przedsiębiorstwa. Zatrudniam dwóch alkoholików, którzy są tak wydajni jak pięciu innych sprzedawców. Cóż w tym dziwnego? Mają nowe nastawienie i zostali ocaleni od śmierci. Każda chwila, którą poświęciłem, by doszli do siebie, sprawiła mi ogromną satysfakcję.”

Jak uzyskać więcej informacji o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików ?
www.aa.org.pl

Jak skontaktować się z AA?
PIK Punkt Informacyjno-Kontaktowy Anonimowych Alkoholików w Norwegii: +47 463 60 350
Infolinia AA w Polsce: +48 801 033 242
e-mail: aa@org.pl lub aanorwegia@gmail.com
Wszystkie powyższe cytaty pochodzą z rozdziału „Dla Pracodawców” w książce Anonimowi Alkoholicy,

Współuzależnienie w Norwegii

Rozwijające się uzależnienie u jednego z członków rodziny znacząco wpływa na nieprawidłowe funkcjonowanie całej rodziny, relacji partnerskiej oraz na samopoczucie poszczególnych jej członków.

Nadmierne picie alkoholu, używanie narkotyków, hazard i inne szkodliwe zachowania powodują, że członkowie rodziny żyją w przewlekłym napięciu i zagrożeniu, a przewidywalność codziennych sytuacji jest mocno ograniczona.

Jesli czujesz, ze alkohol jest w twojej rodzinie, i potrzebujesz wspracia.
Przyjdz na spotkanie grupy AL-ANON w Norwegii.

Grupa AL-ANON "Nadzieja"
Zaprasza na poniedzialkowe mitingi, godzina 19.00.
Sala przy kosciele przy Nyveien 17 A, 1369 Stabekk


Kontakt:
Jola: 902 98 098
Aneta: 998 61 134

DDA i DDD w Norwegii

DDA, DDD - to wspólnota dorosłych dzieci alkoholików, które w dzieciństwie zostały skrzywdzone przez pijącego rodzica lub też nieobecnego emocjonalnie.
Jeżeli dorastałeś w domu, gdzie alkohol, przemoc psychiczna lub fizyczna były na porządku dziennym, być może jesteśmy grupą, w której znajdziesz zrozumienie, akceptację, a przede wszystkim nie zostaniesz oceniony.
Nie udzielamy rad; na mitingu dzielimy się własnym doświadczeniem. Uczymy się poznawać siebie i nazywać swoje emocje.

Przyjdz na spotkanie grupy DDA, DDD "Nowe Zycie" w Norwegii.
Zapraszamy na sobotnie mitingi, godzina 19.00-20.30
Liletorget 1, 0184 Oslo
nowezyciegrupaddaddd@gmail.com